Ορθοπεδική Φυσικοθεραπεία

Ορθοπεδική Φυσικοθεραπεία

Εξατομικευμένα προγράμματα θεραπείας,με χρήση σύγχρονου εξοπλισμού σε συνδυασμό με μάλαξη,στην οποία δίνεται ιδιαίτερη…